Pages

Saturday, 3 December 2011

Gambar-Gambar Yang Menarik

Murid-murid mengeja perkataan pelbagai bentuk dengan kad imbasan perkataan.
Guru menggunakan perisian Power Point semasa memberi penjelasan tentang bentuk Menara Berkembar Kuala Lumpur.

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-jurubina

Lampiran

Lampiran-jurubina.pdf

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-jurubina.pdf

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-bentuk

Lembaran Kerja

lembaran-bentuk.pdf

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-bentuk.pdf