Pages

Saturday, 3 December 2011

Gambar-Gambar Yang Menarik

Murid-murid mengeja perkataan pelbagai bentuk dengan kad imbasan perkataan.
Guru menggunakan perisian Power Point semasa memberi penjelasan tentang bentuk Menara Berkembar Kuala Lumpur.

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-jurubina

Lampiran

Lampiran-jurubina.pdf

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-jurubina.pdf

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-bentuk

Lembaran Kerja

lembaran-bentuk.pdf

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-bentuk.pdf

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-saiz

Lembaran Kerja

lembaran-saiz.pdf

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-saiz.pdf

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-warna.pdf

Friday, 2 December 2011

Video Pengajaran Makro

Refleksi Mikro Pengajaran

refleksi sv

Video Pengajaran Mikro

Gambar-Gambar Yang Menarik

Murid-Murid menyempurnakan latihan pengukuhan  yang terpapar dalam komputer.
Murid-murid kelihatan ceria dan berminat menggunakan komputer untuk menyiapkan kerja.

Gambar-Gambar Yang Menarik

Add caption
Murid memadankan kad imbasan perkataan semasa menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.

Rancangan Pengajaran Harian

RPH kt.pdf

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-kt

Refleksi Makro Pengajaran

Refleksi-jom rasa

Lembaran Kerja

Lembaran Kerja-Jom Rasa

Rancangan Pengajaran Harian

RPH-jom rasa

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-warna

Lembaran Kerja

lembaran-warna

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-siapa saya

Lembaran Kerja

Lembaran Pengayaan-siapa Saya

Rancangan Pengajaran Harian

RPH siapa saya

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-manusia

Lembaran Kerja

lembaran -manusia

Rancangan Pengajaran Harian

RPH manusia

Refleksi Makro Pengajaran

refleksi-benda hidup

Lembaran Kerja

Lembaran Kerja-benda Hidup

Rancangan Pengajaran Harian

RPH Hidup Atau Bukan Hidup