Pages

Wednesday, 12 October 2011

Bentuk Di Sekelilingku

Dalam sesi pengajaran yang kedua yang bertajuk ”Bentuk Di Sekelilingku” pula, guru menggunakan Model Masteri, iaitu murid diedarkan pelbagai bentuk dan menyebut nama bentuk mengikut pengetahuan sedia ada. Teori pembelajaran sosial digunakan untuk memotivasi pelajar untuk memerhati objek-objek dengan membuat lakaran secara catatan  dan lisan.   Pendekatan Berpusatkan Murid diutamakan supaya murid dapat mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. Kemahiran menganalisis, membanding dan membeza juga diimplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini.
Guru menggunakan kad imbasan untuk membimbing murid membaca nama bentuk.

No comments:

Post a Comment