Pages

Wednesday, 12 October 2011

Saya Seorang Jurubina

Sesi pengajaran keempat yang bertema ” Saya Seorang Jurubina” menghubungkaitkan Model Inkuiri yang menggalakkan pelajar berfikir dan mengelaskan gambar-gambar mengikut warna, saiz dan bentuk. Teori Belajar Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Dalam pengajaran ini, murid mengelaskan objek mengikut ciri yang diplih sama ada warna, saiz atau bentuk. Pendekatan Elektif digunakan dalam aktiviti kumpulan dan pemulihan serta pengayaan juga digunakan supaya murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran. Kemahiran berfikir seperti mencirikan, membandingkan dan membezakan, mengumpul dan mengelaskan juga dikaitkan dalam sesi pengajaran ini.

No comments:

Post a Comment